Tehnilised andmed 

  • Hoone pikkus: 156 m
  • Hoone laius: 48 m
  • Hoone netopind: 8556 m2
  • Hoone brutopind: 8933 m2
  • Ladustamiskõrgus : 6 m
  • Laopõranda ja laadimise kõrgus maapinnast: 1,2 m
  • Territooriu mi pindala: 21728 m2
  • Küte: Gaasiküte, soojuskandjaks vesi
  • Konstruktsioon:  Raudbetoon elemendid
  • Elekter: min 200A, max 320A

ARHITEKTUURNE LAHENDUS
Hoone on kahekorruseline, pööningu ja keldrita. Laohoone on vastavalt tellija vajadustele jaotatud kuueks erinevaks ruumiks. Idapoolses küljes on ladude laadimisala, selle kohale 2. korrusele on paigutatud kontoriplokid. Selline paigutus võimaldab büroodest head ülevaadet hoone esisel platsil ja laadimissildadel toimuvast. Ladustamiskõrgus laos on 6 meetrit.

VIIMISTLUS
Suurema osa välisfassaadist moodustavad vertikaalsed RB paneelid, mis on keemiliselt töödeldud roostekarva pruuniks. Põhimahust eralduv sissepääsu plokk on viimistletud tumedaks peitsitud puitlaudisega. Hoonest eralduvad tsingitud terasest varikatuse parapet on samuti kaetud tumeda puitlaudisega. See moodustab kontrasti pruunikale betoonpinnale. Välisavatäited on teostatud naturaalse anodeeringuga alumiiniumist, plastikust ja klaasist.
Välisseina paneelide sisepind on sile metallvormi pind. Sokli pind jääb naturaalne hall betoon.

KONSTRUKTIIVNE OSA
Hoone on ehitatud monteeritavatest raudbetoonpaneelidest.
Hoone katuslagi on  valmistatud betoonpaneelidest, soojustatud pealt vastavalt nõuetele, ehitatud neelude vastukalded kergkonstruktsioonist ning kaetud katusekattematerjaliga. Hoone katuslaes asuvad katuseaknad ning suitsluugid.
Hoone siseseinad on teostatud kergplokkidest ja kipsplaatidest vastavalt tulepidavuse ja helipidavuse nõuetele.
Hoone vahelaed on valmistatud betoonpaneelidest.
Hoone põhimahust välja  ulatuv büroo osa on ehitatud kiviblokkidest, soojustatud ning kaetud puitlaudiseg
Hoone küte on lahendatud individuaalse gaasikatlamaja baasil mis asub hoone põhjaosas. Samas asub ka hoone ventilatsioonikamber.

HOONE TULEPÜSIVUS
Tulepüsivusklass TP-1, mittepõlevatest materjalidest ehitatud kahekorruseline laohoone.
Hoones toimuv tegevus on kaupade  ladustamine. Ladustamiskõrgus laos on 6 m. Tuleohuklass on I.
Hoone projekteeritud  tulekaitsetase II.
Kandetarindid üldjuhul R90, katuslae kandetarindid R60, kattetarindid R15, tuletõkketarindite tulepüsivus EI 90.
Hoone on jagatud tuletõkkesektsioonideks vastavalt piirpindalale ja kasutusotstarbele: Kogu laopind on eraldi tuletõkke tsoon. Lisaks sellele on kontoriblokk,  ventilatsiooniruum  ja katlaruum sektsioneeritud muust hoonest.